Siirry suoraan sisältöön

Vahva strategia epäjatkuvuuksien ja murroksien maailmassa

Vuoden 2023 ensimmäinen Polttimo järjestettiin hienossa, oikeaan tehtaaseen rakennetussa oppimisympäristössä Loimaalla Pemamek Oy:n isännöimänä. Päivän teemana oli vahva strategia epäjatkuvuuksien ja murroksien maailmassa. Ennen intensiivistä työpajaa saimme kuulla hyvät alustukset aiheeseen. Sisään päivän teemaan meidät johdattivat prof. Toni Ahlqvist ja tutkimusjohtaja Taina Eriksson, jonka jälkeen kuulimme esitykset Suomen Robotiikkayhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Latokartanolta ja Lounea Oy:n teknologiajohtaja Riku Päärniltä. Jyrki puhui teollisuuden murroksista ja Riku kertoi, miten yritys on sisällyttänyt ennakoinnin osaksi yrityksen arkista tekemistä.

Polttimoyhteisö mukana rakentamassa alue-ennakoinnin kokonaisuutta

Johdantona päivän Pottimoon Tero Villman ja Keijo Koskinen kertasivat mikä Tulevaisuustislaamon ja sen yhteisöllisen foorumin, Polttimon, tarkoitus on. Polttimoissa tutustutaan ajassa ilmeneviin muutossignaaleihin ja epäjatkuvuuksiin sekä tulkitaan niiden merkitystä alueelle ja yhteiskunnalle. Tarkoituksena on tuoda yhteen asiantuntijoita, joiden moniääniset tulkinnat ajan ilmiöistä mahdollistavat parhaimmillaan uusia, alueen kärkialojen resilienssiä parantavia avauksia.

Polttimoyhteisö ja -tapahtumat ovat myös osa Tulevaisuustislaamon käynnistämää alue-ennakointityötä. Yhteisöllinen ennakointi on ilmiö, johon olemme nyt tarttuneet aiempaa systemaattisemmin. Tämän työn tueksi on myös hankittu tekninen alusta, jonka sisäänajo on parhaillaan käynnissä. Tähän kokonaisuuteen liittyviä uutisia kerromme lisää tuonnempana.

Murroksia ja systemaattista ennakointityötä

Jyrki Latokartano havainnollisti kiinnostavasti robotiikan, automaation, tekoälyn ja ihmisen välistä yhteistyötä. Robotiikka ja tekoäly ovat mahdollistaneet isoja tuottavuusloikkia ja murroksia. Noin vuoden 2010 paikkeilla fiksun automaation katsotaan aloittaneen neljännen teollisen vallankumouksen. Hän kuitenkin myös muistutti kuulijoita siitä, että vaikka robotti on tasalaatuinen, väsymätön ja voimakas, vain ihminen on toistaiseksi mukautuva, luova ja näppärä.

Riku Päärni osoitti esityksessään kuinka sujuvasti yritys pystyy integroimaan ennakoinnin osaksi yrityksen arkea. Se voidaan tehdä määrätietoisten selkeiden käytäntöjen avulla hyödyntäen budjettia, viestintää, prosesseja, roolien suunnittelua ja vastuuttamista. Lounealla on tärkeä rooli tulevaisuuden verkostojen palveluiden varmistamisessa, koska pilvipalvelut, robotiikka, koneoppiminen ja monet muut nykyaikaisiin palveluihin liittyvät sovellukset tarvitsevat aina ultranopeita yhteyksiä.

Nostoja pajasta ja kohti seuraavaa Polttimoa

Noin kolmikymmenpäinen pajayleisö työskenteli motivoituneesti kolme tuntia pohtien ensin signaaleja ajassa, sitten niiden aiheuttamia mahdollisia vaikutuksia, ja lopulta niistä aukeavia mahdollisuuksia. Ryhmien yhteenvedot tuottivat monia kiinnostavia nostoja liittyen mm. globalisaation kulminaatiopisteen seurauksiin ja mahdollisuuksiin, uuden lokalisaation vaikutuksiin investointien arvopohjaisessa suuntautumisessa ja pedagogisen digituhon (!) vaikutuksesta oppimiseen ja kriittiseen ajatteluun.

Kokoontuminen tulkitsemaan yhdessä signaaleja ja niiden vaikutuksia osoitti jälleen kerran, että yhteisölliselle ennakoinnille on selvä tilaus. Jatkamme työtä sen parissa arjessa ja Polttimo-yhteisön kanssa seuraavan kerran huhtikuussa. Lämmin kiitos Pemamek Oy:lle hienoista puitteista ja läheisestä yhteistyöstä! Tarkoitus on, että järjestämme vastaisuudessakin Polttimoita yhteistyökumppanien kanssa ja heidän luonaan. Kutsukaa Polttimo-yhteisö kylään!