Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuudenkestävää tuotantolaitosta kehittävä hanke käynnistyi

Iso joukko life science- ja teknologia-alan kärkiyrityksiä sekä monitieteinen tutkijaryhmä kokoontui 27.5.2024 Bayerin Turun tehtaalle potkaisemaan liikkeelle Tulevaisuustislaamon koordinoimaa LifeFactFuture-hanketta. Business Finlandin, yritysten ja yliopistojen rahoittaman hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä 11,7 M€. Hanke yhdistää yritysten huippuosaamisen sekä suomalaiset tutkijat. Rahoituspäätös on erinomainen esimerkki julkisten tutkimus- ja kehittämispanostusten suuntaamisesta tärkeään tutkimusyhteistyöhön korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Paikalle oli kokoontunut noin 50 hengen joukko hankkeessa seuraavien noin 2,5 vuoden aikana työskenteleviä asiantuntijoita. Tilaisuuden avasivat Bayerin Turun tehtaan johtaja Tomi Penttilä ja Turun yliopiston rehtori Jukka Kola. Molemmat painottivat yliopistojen ja yritysten tiiviin yhteistyön merkitystä tulevaisuuden ratkaisuja luotaessa.

Penttilä painotti puheenvuorossaan innovaatio- ja kilpailukyvyn merkitystä ei vain tuotekehityksessä vaan myös tuotannossa. Valmistettavien tuotteiden vaatimustaso on korkea ja hankkeessa keskitytäänkin siksi prosessien ja prosessidatan digitalisaatioon sekä alan tuotannon virittämiseen vastaamaan 2040-luvun vaatimuksia. ”Tällaisilla yhteistyöhankkeilla luodaan pohjaa tulevaisuuden kilpailukyvylle ja vahvistetaan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena”, Penttilä totesi.

Rehtori Kola tähdensi laajan toteuttajajoukon ja monitieteisyyden merkitystä ja korosti, että ”konsortiolla on mahdollisuuksia tehdä kansallisesti vaikuttavaa työtä Suomen profiilin ja osaamisen nostamiseksi”. Hankkeen yhtenä lähtökohtana on ollut Bayerin ja Turun yliopiston välisen strategisen kumppanuuden puitteissa tehty yhteistyö. Nyt yhteistyö laajenee usean yrityksen ja kahden yliopiston asiantuntijoiden alkaessa kehittää lähtökohtia tulevaisuuden tuotantolaitokselle.

Hankkeessa mukana sitoutuneita huippuosaajia

Hankkeessa on mukana life science -alan kolme merkittävää toimijaa: Bayer, Orion ja Revvity. Teknologia-alan yrityksistä mukana ovat muun muassa Brightly, Bittium, Darekon, Nokia, Vaisala ja lisäksi laaja joukko muita alihankkijoita. Hanke linkittyy Bittiumin Seamless and Secure Connectivity -veturihankkeeseen ja erityisesti sen teemaan merkittävä toimintamallien kehittäminen, joka edistää lääkinnällisten ohjelmistojen ketterää kehitystä (RegOps). Lääkealan sääntelyviranomainen Fimea on mukana hankkeessa lääkelainsäädännön asiantuntijana. Hankeyhteistyön tavoitteena on vauhdittaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja datan tehokkaampaa hyödyntämistä sekä tehdä Suomesta maailman houkuttelevin paikka datalähtöiselle life science -teollisuudelle.

Turun yliopistolta hankkeeseen osallistuu monitieteinen tutkimusryhmä, jonka osaamisaloja ovat tietotekniikka, tuotantotalous, konetekniikka sekä teknologia- ja strateginen ennakointi. Kauppakorkeakoulusta ovat mukana tutkimusryhmät Laboratory of Business Disruption sekä hankkeen koordinaatiosta ja osatoteutuksesta vastaava Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä Tulevaisuustislaamo. Helsingin yliopistolta hankkeessa ovat mukana teollisuusfarmasian sekä kestävän farmasian tutkimusryhmät farmasian tiedekunnasta.

”Tämä erittäin merkittävän kokoluokan tutkimushanke on osoitus siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun strategisen ennakoinnin ajattelutapaa ja menetelmiä yhdistetään laajasti Turun ja Helsingin yliopistojen monitieteiseen perustaan life science -alalla”, summasi hankkeen vastuullinen johtaja Toni Ahlqvist puheenvuorossaan.

LifeFactFuture-konsortio Bayerin Turun tehtaan kick-offissa 27.5.2024.