Siirry suoraan sisältöön

Tulevaisuuden oppimisympäristöä tislaamassa – Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ja Tulevaisuustislaamo selvittivät, miten oppimisen maailma muuttuu

Turun kauppakorkeakoulun organisaatioennakoinnin tutkimusryhmä Tulevaisuustislaamo sai elokuussa 2023 toimeksiannon Tampereen seudun ammattiopisto Tredulta. Tehtävänä oli selvittää oppimisympäristöjen mahdollisia tulevaisuuksia. Työn tarkoitus oli tukea paitsi uuden Hepolammin kampuksen suunnittelua, myös auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään oppimisen toimintaympäristön potentiaalisia muutoksia ja mahdollisuuksia.

Lähtökohtana tulevaisuus

Tredun kanssa toteutetun kokonaisuuden taustalla vaikutti myös Tampereen kaupungin toimintatapa, jonka tarkoituksena on tukea kaupunkiorganisaation eri yksiköiden uudistamista, digitaalista muutosta ja kestävää älykaupunkikehitystä. Tampereen kaupungin muutosjohtaja Aleksi Kopponen kertoo, että tulevaisuuden suunnittelun tuki on yksi keskeisistä elementeistä tässä uudistamisessa.

Tredun johtaja Kirsi Viskarin mukaan heillä oli tarve käynnistää Kampus-kehityshanke. ”Mietimme, rakennetaanko nykypäivän ajatukseen vai siihen, millaista oppiminen on tulevaisuudessa. Päädyimme tulevaisuustyöskentelyyn ja työpajoihin, joiden tavoitteena oli herättää henkilökunnan ajatuksia siitä, mitä oppiminen, opetus ja ohjaus tulevaisuudessa on”. Viskari mainitsee, että oli tutustunut Tulevaisuuden tutkimuskeskukseen jo aiemmin. ”Arvostan keskuksen tutkimusosaamista ja lähestymistapaa, joka lähtee tieteelliseltä pohjalta. Meille oli myös tärkeää, että kumppani oli neutraali, ja osaaminen pohjautui vahvaan tutkimusosaamiseen”.

Yhdessä ”tislaamalla” oppii

Tredulaisten odotuksena oli, että he voisivat muotoilla tulevaisuuskuvan ja avata osallistujien ajattelua siitä, miten oppimisen maailma muuttuu. He halusivat myös, että työpajoissa on monipuolinen kokoonpano, mukaan lukien opiskelijat, joilla olikin huikeita ajatuksia. Lehtori, projektipäällikkö Sanna Katteluksen mukaan osallistujaryhmä mahdollisti monipuolisen keskustelun ja antoi voimaa tuoda sanomaa läpi.

Viskari korostaa, että tulevaisuuden muotoilu ja ajattelu ovat tärkeitä. Hän mainitsi, että heidän organisaationsa on iso, ja he tarvitsevat työskentelyä, jossa ihmiset, jotka eivät päivittäin tee yhteistyötä toistensa kanssa, voivat vaihtaa ajatuksia ja pohtia asioita. Hänestä tämä oli myös yhteisen oppimisen prosessi sekä yhteistyön että tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin osalta.

Suoraan syvään päähän

Tredulaiset arvostivat sitä, että Tulevaisuustislaamo lähti suoraan asiaan ja keskittyi työskentelyyn. Tislaamon tutkijatausta näkyi heidän mukaansa selvästi ja vakuutti osallistujat. Katteluksen mukaan oli hyvä, että heidät vietiin heti ”syvään päähän”. Yhdessä läpikäyty prosessi arvioitiin erittäin hyväksi, ei vain Hervannan kampuskehityksen näkökulmasta, vaan Tredun toimintakulttuurin ja ennakoinnin näkökulmasta. Suunnittelupäällikkö Harri Jokinen täydentää kollegojaan suosittelemalla yhteistyötä Tulevaisuustislaamon palveluiden käyttöä myös jatkossa. Kopponen summaa, että peli ratkeaa lopulta siinä, miten hyvin ”Tredu hyödyntää tehtyä työtä tulevaisuudessa ja miten se jalkautuu tavalliseen arkiseen tekemiseen”.

Tredun toimeksiantoa olivat tekemässä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehityspäälliköt Tero Villman ja Keijo Koskinen sekä tutkimusavustaja Veera Mertsalmi.

Tredun tulevaisuustyössä muotoiltiin toivottavia tulevaisuuksia vuoteen 2040, jonka jälkeen rakennettiin yhdessä polkuja niiden saavuttamiseksi.

Mikä on Tulevaisuustislaamo?

Tulevaisuustislaamo on Turun kauppakorkeakoulun organisaatioennakoinnin tutkimusryhmä, joka palvelee organisaatioita, joiden tavoitteena on kehittää ennakointikyvykkyyksiä ja -prosesseja, varautua toimintaympäristön muutoksiin ja rakentaa toivottavia tulevaisuuksia. Toiminnan ja palvelujen perustana on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 30 vuoden kokemus tieteellisestä tulevaisuudentutkimuksesta, disruptiolaboratorion ymmärrys markkinamurroksista sekä Turun yliopiston kahdeksan tiedekunnan monitieteellinen osaaminen. Tislaamolaisille tulevaisuuden ”tislaaminen” on prosessi, jossa tuotetaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa tietoa mahdollisista tulevaisuuksista ennakoinnin menetelmien avulla. Tulevaisuustiedon tislaaminen on tavoitteellinen työtapa, joka luo uutta tietoa ja arvoa asiakkaille. Se perustuu tieteelliseen tietoon ja tutkittuihin menetelmiin ollen samalla käytännönläheistä. Tislaamon tukijalkoja ovat analyyttisyys ja toiminnallisuus.
Tulevaisuustislaamon asiakastyön lopputuloksena syntyvä ”tisle” on tulevaisuustietoa, joka on tuotettu yhdistämällä asiakkaan ja yliopiston kokemus. Asiakastoimeksiantojen lisäksi tulevaisuustislaamolla on käynnissä ja hakuprosessissa useita hankkeita, joiden yhdistävänä tekijänä on usein monitieteisyys ja erilaiset epäjatkuvuudet, kuten yhteiskunnalliset kriisit sekä markkina- ja teknologiset murrokset.

Artikkeli on julkaistu alunperin Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Futuuri-asiakastiedotteessa 1/2024.