Siirry suoraan sisältöön

Rovio panostaa ennakointiin yhteistyössä Turun kauppakorkeakoulun kanssa

Peliala on yksi nopeatempoisimmista toimialoista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Siksi on luonnollista, että alan parhaat toimijat ennakoivat näköpiirissä olevia mahdollisia tulevaisuuksia pidemmällekin kuin lähimpien kvartaalien päähän. Rovio on panostanut ennakointiin strategisen suunnittelun tukena.

Yhteistyö Turun kauppakorkeakoulun kanssa alkoi vuoden 2021 alussa. Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Centre for Collaborative Research CCR toteuttivat Roviolle räätälöidyn strategisen ennakoinnin kehittämisen ohjelman, joka toteutettiin koronan vuoksi eri aikavyöhykkeiden yli kokonaan etätyöskentelynä. Ohjelmaan osallistui Rovion avaintoimijoita eri yksiköistä ylintä johtoa myöten.

Toimeksianto oli erittäin kiinnostava paitsi alan erityisluonteen vuoksi myös siksi, että se pakotti meidät tuottamaan yhteistyökumppanille mielekkäät ennakointisisällöt virtuaaliseen ja reaaliaikaiseen työskentely-ympäristöön”, toteaa professori Toni Ahlqvist Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta.

Rovion tarve kehittää strategista ennakointia kertoo trendistä, johon yrityksissä on alettu nyt herätä ja joka on näkynyt erityisesti epävarmuuksien lisäännyttyä muun muassa pandemian vuoksi. Ennakoinnista on tullut tärkeää myös hitaasti muuttuville ja perinteisille toimialoille. Esimerkiksi kodinkonekauppa on kokenut nopean disruption kuluneina vuosina ja mm. rakennusalalle on arvioitu käyvän vastaavalla tavalla.

Rovion pelistrategiosta vastaava johtaja Antti Viitanen oli erityisen tyytyväinen Turun kauppakorkeakoulun asiantuntijoiden kyvystä tuottaa kumppanilleen virtuaaliympäristöön työtila ja sisältö, joka palveli heidän tavoitteitaan. Viitanen vahvistaakin edellä kuvatun trendin käytännössä ja toteaa ”Tulevaisuuden miettimiseen pitää varata aikaa. R&D:n luonne nyt vaan on sellaista. Mikä on tärkeämpää kuin tulevaisuuden iskukyvyn varmistaminen?”

Tutkimukset osoittavat, että tulevaisuusorientoituneiden yritysten kasvunopeus ja kannattavuus ovat merkittävästi verrokkiyrityksiä parempaa. Yhä useampi yritys onkin alkanut kiinnostua siitä, miten ennakointia voi alkaa tehdä osana strategista suunnittelua ja myös yrityksen operatiivista työtä. ”Dynaamisessa toimintaympäristössä yrityksen kilpailuetu rakentuu vahvasti systemaattiselle kyvykkyydelle havainnoida ja ennakoida muutoksia ja toteuttaa niiden edellyttämiä muutoksia”, toteaa tutkimusjohtaja Taina Eriksson CCR:stä.

Kaikenlaiset organisaatiot voivat hyötyä ennakoinnista. Tulevaisuustislaamon, Turun yliopiston uuden ennakointipalvelun, lähtökohtana on aina selvittää asiakkaan konteksti, tavoitteet, ja valmiudet ennakointityöhön. Tältä pohjalta rakennamme palvelun asiakaskohtaisesti aiempia kokemuksia ja palvelumoduuleita hyödyntäen. Vaikka Tulevaisuustislaamo on palveluna uusi, sen pohjana on Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen sekä laajemminkin Turun kauppakorkeakoulun pitkäjänteinen työ ja kokemus erilaisten sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Keijo Koskinen, kehityspäällikkö
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Puh. +358 44 594 1659
keijo.koskinen@utu.fi

Toni Ahlqvist, professori
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Puh. +358 40 573 7398
toni.ahlqvist@utu.fi

Taina Eriksson, tutkimusjohtaja
Centre for Collaborative Research (CCR)
Puh. +358 40 728 6196
taina.eriksson@utu.fi