Siirry suoraan sisältöön

Pilottiyritykset jalostamassa arvoa ennakointitiedosta

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa parhaillaan ennakointiprojektia yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Projektissa mukana olevat pilottiyritykset hyödyntävät Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kokoamaa laajaa katsausta kansainvälisistä ennakointiraporteista, joka on laadittu Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toimeksiannosta. Pilottiryhmä jalostaa katsaukseen koottua tietoa alueellista ja liiketoimintanäkökulmaa hyödyntäen arvoa tuottavaan muotoon.

Työryhmä on kokoontunut etänä jo kahdesti ja maaliskuun alussa työskentelyn avuksi otetaan Futures Platformin ennakointityökalu, jonka tutkalle laajan raporttiaineiston havainnot ja paikalliset tulkinnat kootaan jatkotyöstämistä varten. Korona-aika on osoittanut, miten paljon päätöksenteko edelleen perustuu taustapeiliin katsomiseen ennakoinnin sijaan. Projektissa hyödynnetään ryhmän osaamista ja yhdessä läpikäytyjä havaintoja ennakointitiedosta.

Projektissa mukana oleva Annaliisa Salmelin A45 Oy:stä toteaakin, että ”käytännössä on voinut havaita, että on pitkä matka tuoda ennakointi mukaan yrityksissä nyt tehtävään toimintaan”. Tällä on merkitystä, koska monia toimialoja saattaa kohdata vastaava muutos, joka tapahtui kodinkonekaupassa ja on nyt tapahtumassa esim. rakennusalalla, jonka arvo Suomessa noin 30 miljardin euron luokkaa vuodessa.

Kodinkonekaupassa nopeat, dataa ja tavaravirtoja taitavasti hallinneet ketjut kuten Gigantti ja Power ovat ottaneet ison siivun suomalaisesta alan kaupasta.

– Ne, jotka hallitsevat toimitusketjut ja digitalisaation, ottavat nopeasti markkinat haltuun ja keräävät myös parhaat osaajat. Sama muutos voi tapahtua monilla traditionaalisina pidetyillä aloilla kuten rakennusteollisuudessa, toteaa Carinafourin Ari Viitanen.

SOTE-alalla puolestaan moni ilmiö ja kehityskulku ajaa kohti organisaatiokulttuurin muutosta.

– Esimerkiksi joustavat yhteistyömallit ja tunnetaidot on jatkossa pakko huomioida työyhteisöjen johtamisessa. Ketterille sote-toimijoille tämä on mahdollisuus, toteaa No Drama Oy:n Anna Sorainen.

Tässä kuvattuja ja monia muita kiinnostavia tulevaisuustietoon perustuvia mahdollisia tulevaisuuksia ja niihin varautumista harjoitellaan projektin aikana. Projektissa jalostettu tieto ja tavat käyttää sitä on tarkoitus tuoda myös laajemman yritys- ja asiantuntijajoukon käyttöön kuluvan vuoden aikana.

Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa projektin yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kanssa Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella.

Lisätietoja:

Keijo Koskinen, kehityspäällikkö
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Puh. +358 44 594 1659
keijo.koskinen@utu.fi