Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijatyön monenlaiset tulevaisuudet

Tulevaisuustislaamon ennakointiyhteisö kokoontui 12.4.2023 A´Pelago Expiriencen isännöimänä Saaristokeskus Korpoströmissä. Tällä kertaa teemana oli asiantuntijatyön monenlaiset tulevaisuudet ja johtaminen.

Saimme vieraaksemme jälleen erinomaiset keynotet. Päivän isäntä, A´Pelago Experiencen perustajaosakas Timo Ketonen avasi tilaisuuden kertomalla etätyö- ja coworking-mahdollisuuksista saaristossa. Visit Turku Archipelagon tj. Kristiina Kukkohovi kävi esityksessään läpi matkailuun ja työhön liittyviä trendejä. Työ- ja organisaatiopsykologi Mari Järvinen alusti iltapäivään työpajaa tarkastelemalla monipaikkaista työta ja fyysis-digitaalisen kulttuurin johtamista. Vincitin Chief Business Officer Anna Malmilehdon alustuksen aiheena oli tulevaisuuden asiantuntijaorganisaation johtaminen.

Kuvassa alustajat: vasemmalta Mari Järvinen, Anna Malmilehto, Timo Ketonen ja Kristiina Kukkohovi.

Alustukset herättivät keskustelua

Alustukset herättivät vilkkaan keskustelun, josta olisi riittänyt aineksia useampipäiväiseenkin käsittelyyn. Monipaikkainen asiantuntijatyö on monille mieluisa vaihtoehto, toisia se kuormittaa. Erilaiset prioriteetit luovat helposti kitkaa, ellei niitä kyetä käsittelemään. Asiantuntijatyön johtamisessa onkin sovitettava yhteen monenlaisia asioita aina perusoletuksista lähtien. Tekijöihin on voitava luottaa, hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä asioita on sovitettava yhteen, samoin erilaisia tarpeita ja työtapoja totesi Mari Järvinen alustuksessaan.

Johtamisen tärkeimmät tehtävät eivät lopulta eroa kovin paljon perinteiseen lähityöhön verrattuna. Työyhteisön kulttuuria on voitava rakentaa riippumatta sijainnista, samoin on kyettävä yhdistämään organisaation ja sen asiantuntijoiden tarpeet. Osallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa on monipaikkaisessa työssä varmasti yksi isoimmista haasteista.

Toisaalta asiantuntijatyön johtaminen on myös isossa muutoksessa. Anna Malmilehto nosti alustuksessaan esiin neljä keskeistä näkökulmaa. Ensinnäkin titteli ei enää riitä. Osaavalle nykynuorisolle on aivan luontevaa kysyä yrityksensä toimitusjohtajalta ”mikä on sun meille tuottama lisäarvo?” Toiseksi globaalit työmarkkinat muuttavat asioita monella tapaa. Asiantuntija voi työskennellä käytännössä missä tahansa. On ymmärrettävä erilaisia kulttuureja. Työpaikat myyvät itseään parhaille osaajille, eikä toisin päin. Myös palkkaerot tasoittuvat. Henkilön kompetenssi ei lisäänny maagisesti lentomatkalla Keski-Euroopasta Suomeen.

Kolmas näkökulma liittyy digitalisaatioon ja tiedolla johtamiseen. Asioiden läpinäkyvyys paranee, ennakointi ja trendit korostuvat suhteessa historiatietoon. Terveysteknologia kertoo miten asiantuntijat voivat. Johtajan ei tarvitse olla uusien teknologioiden syväasiantuntija, mutta sen hyödyt kannattaa ottaa käyttöön.

Neljäs näkökulma on lohdullinen ylikorostuneen teknologisessa ajassamme. Ihmistaidot ja empatia korostuvat ja tulemme arvostamaan entistä enemmän ihmisyyttä ja inhimillisyyttä. Kun digitaaliset alustat tuottavat aikaisemmin johtajilta vaadittua tietoa numeroista, meillä saattaa olla näköpiirissä herkkien, empaattisten, pehmeitä arvoja kannattavien ja hyviä ihmistaitoja osaavien johtajien nousu.

Työ jatkuu

Tulevaisuustislaamo jatkaa aktiivisesti alue-ennakoinnin kokonaisuuden rakentamista. Alueen korkeakoulut, Turun kaupunki, Turku Science Park, Varsinais-Suomen liitto ja ELY-keskus aloittavat alue-ennakoinnin tilannehuonetyön kuluvan kevään aikana ja seuraava Polttimo järjestetään kesän jälkeen Oma Säästöpankin isännöimänä. Polttimot ja alue-ennakoinnin tilannehuoneet tulevat jatkossa vuorottelemaan ja syöttämään tietoa toisilleen tavoitteenaan palvella alueen kärkialojen uudistumista ja resilienssiä.

Hauskaa oli ja hyödyllistä. Osa pajaan osallistuneista keväisen Korpoströmin laiturilla.